දවසක් දිනෙක එයි ආයේ..


නො ඉදුලේ හිනැහෙන් ආදරේ 
හුරතලේ වැඩියෙන් හිතුමතේ
දැකගන්න හිනැහෙන්න ආයේ
කළ පවට නාඩන්න ආයේ
හිත්පුරා ළසොවින් හඩා
දුක දිරා ගිය හිත දරා
ඇයි මෙහෙම හිත තනි කළේ
නුඹ නුඹෙම හිත හැර ගියේ.
හිනැහෙන්න නුඹෙ වෙලා
දකගන්න පෙරමග බලා
හිදිනා දිනක් එනතුරා
තනියෙන් හෙටත් හිදිමි මා
අදටත් නුඹෙම වෙමි මා
දවසක් දිනෙක එයි ආයේ..

Comments

  1. ලස්සනයි............ දිගටම ලියන්න.

    ReplyDelete
  2. කදිමයි මචන්
    ජයවේවා!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

හොරා