අප්පච්චී

මේ සංසාර අරණේ සෙනෙහෙ උල්පත්
සිඳී වියළී
ඉරිතලා ගිය නමුත්
මට තාම මතකයි
ඔය,
ගල් හිත අස්සේ
මහමෙරක් ආදරේ හංගං ඉන්න වග
මං වෙනුවෙන්,


Comments

  1. අයිස් කුට්ටියක් වගේ ,,අප්පච්චිගේ ආදරේ...

    ReplyDelete
  2. හිතට දැනෙන කවියක්

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

හොරා